کمیسیون حقوقی از نظرات روسای اتحادیه ها استقبال می کند

کمیسیون حقوقی از نظرات روسای اتحادیه ها استقبال می کند

رئیس کمیسیون حقوقی در رابطه با شرح وظایف کمیسیون بیان داشت : کمیسیون متشکل از ۱۱ عضو می باشد و هفته ای یکبار مبادرت به تشکیل کمیسیون با شرح وظایف ذیل می کند:

-بررسی و تنظیم آئین نامه هایی که بر حسب قانون نظام صنفی تهیه آن به عهده اتاق اصناف واگذار شده است .

-ارائه نظرات اصلاحی ابه هیئت رئیسه اتاق اصناف در خصوص بهبود و اعمال روشهای حقوقی در اتحادیه های صنفی

-بررسی و ارائه طریق در خصوص ادغام صنوف مشابه و همگن در یک اتحادیه یا تجزیه یک اتحادیه به دو یا چند اتحادیه صنفی

-بررسی و پیشنهاد انواع کالا یا خدماتی که هر صنف می توانند ارائه نمایند.

محمود آموزگار در ادامه بیان داشت: قانون نظام صنفی ۵ کمیسیون را پیش بینی نموده که این اختیار را به اتاق داده تا بر اساس نیاز به وجود کمیسیونهای دیگر آنها را تشکیل دهد؛ کمیسیون حقوقی از این دست کمیسیونهاست.

وی در رابطه با اهداف کمیسیون گفت: کمیسیون حقوقی می تواند به هیات رئیسه پیشنهاداتی از حیث موضوعات حقوقی ارائه نماید  همچنین می توان با ارائه فراخوان از دیگر روسای اتحادیه ها در خواست نمود تا پیشنهادات یا نقدهای خود را به این کمیسیون جهت استفاده از نقطه نظراتشان ارائه نمایند.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

????? ??? ?? ???? ??????