ایمنی کار با مواد شیمیایی

ایمنی کار با مواد شیمیایی

مواد شیمیایی معمولا درکلیه فعالیتهای شغلی بکار برده می شوند بنابراین در سراسر دنیا مخاطرات معینی رادر محیط های کار بوجود خواهند آورد.

استفاده بیش از ۸۵۰۰۰ نوع ماده شیمیایی در صنایع و افزایش سالانه بیش از ۱۰۰۰-۵۰۰ ماده شیمیایی نوظهور و نوترکیب به لیست مذکور از سویی و عدم آگاهی شاغلین از اثرات مواجه با این مواد، به گونه ای سلامت و ایمنی شغلی آنها را تحت تاثیر قرار داده است که حوادث ناشی از کار با مواد شیمیایی تنها بعنوان بخشی از اثرات کار با مواد شیمیایی ، رتبه سوم رده بندی حوادث ناشی از کار را به خود اختصاص داده اند و بیماریهای ناشی از کار با مواد شیمیایی نیز قابل توجه هستند .

علاوه بر تماس با مواد شیمیایی در حین کار ، استفاده از مواد شیمیایی در ارائه خدمات ، کشاورزی و همچنین ساخت داروها نیز بخشی از تماس انسانها با مواد شیمیایی را شامل می شود لذا با کمی توجه در این زمینه در می یابیم که حذف تماس با مواد شیمیایی تقریباً یک امر غیر ممکن است و آن چیزی که به ما کمک می کند تا از مواد شیمیایی در راه توسعه زندگی خویش بهره مند شویم و سلامت خویش را حفظ نمائیم آگاهی از اثرات مواد شیمیایی و روشهای ایمن کار با مواد شیمیایی است .

 ایمنی درکار با مواد شیمیایی:

همه ساله مواد شیمیایی جدید وارد بازار می شوند ، بنابراین تدبیر یک سیستم کارآمد برای رعایت نکات ایمنی در کار با مواد شیمیایی امر ضروری به نظر می رسد.

اعمال روش کنترلی موثر دربرابر مخاطرات مواد شیمیایی درمحیط کار، مستلزم ارائه اطلاعات مناسب درخصوص مخاطرات بالقوه واحتیاط های ایمنی مواد شیمیایی برای استفادهکنندگان    میباشد این جریان اطلاعات باید همه روزه صورت گیرد تا از اقدامات لازم درخصوص حفاظت کارگران و در نتیجه محیط و عموم مردم اطمینان حاصل شود.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

????? ??? ?? ???? ??????